TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM

Thứ năm - 29/09/2016 11:34
Tổng quan về mô hình truờng học mới Việt Nam năm học 2016 - 2017
A. TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM
 
1.     Thông tin chung về mô hình trường học mới
Mô hình trường học mới được Ngân hàng thế giới và UNESSCO hỗ trợ để các chuyên gia giáo dục hàng đầu thế giới thiết kế cho các nước đang phát triển và được triển khai thành công đầu tiên tại Colombia, hiện nay Mô hình trường học mới đã được nhiều nước đang phát triển khác áp dụng. Mô hình này đã giành được một số được giải thưởng Quốc tế và được Ngân hàng thế giới cũng như UNESSCO đánh giá là một trong ít mô hình phù hợp nhất với điều kiện của các nước đang phát triển. Vì vậy Ngân hàng thế giới đã giới thiệu và hỗ trợ Việt Nam tham quan mô hình tại Colombia và đề xuất quỹ Hỗ trợ  giáo dục toàn cầu tài trợ cho Việt Nam nghiên cứu và vận dụng.
Mô hình trường học mới được triển khai ở Việt Nam theo quan điểm: Lựa chọn nội dung phù hợp, những cách làm hay của Colombia, đồng thời kế thừa những nội dung Việt Nam đã triển khai tốt để xây dựng, vận dụng Mô hình sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Ngoài ra, Mô hình trường học mới tại Việt Nam còn dựa trên quy luật nhận thức và những thành tựu khoa học giáo dục tiên tiến trên thế giới để triển khai.
2.     Tư tưởng tiến bộ của Mô hình trường học mới
- Trường học là môi trường dành riêng cho trẻ em và thanh thiếu niên học cách chung sống, học tập cùng nhau một cách hoà bình, dân chủ, hiểu và tôn trọng những khác biệt, học các giá trị làm người, hình thành và phát triển năng lực cho mỗi học sinh.
       - Học sinh học thông qua việc làm, có sự tương tác với người xung quanh một
cách thân thiện và hiệu quả.
    - Học sinh luôn được khuyến khích chủ động, tự chủ, tự quản, sáng tạo trong mọi hoạt động.
    - Bài học gắn liền với thực tế, học sinh  phải tự thực hiện những gì đã học được ở trường tại gia đình.
- Coi trọng mối quan hệ giữa gia đình và cộng đồng, luôn huy động gia đình và cộng đồng cùng tham gia các hoạt động của lớp.
- Học sinh được phát triển tối đa kỹ năng biểu đạt, kỹ năng tự ra quyết định, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng đề xuất vấn đề.
     - Các năng lực được đánh giá qua việc làm cụ thể.
3.     Đặc điểm của mô hình trường học mới Việt Nam
 Trường học mới không phải mới về CSVC, vẫn phòng học ấy chỉ là trang trí để tạo sự gần gũi, thân thiện, đồng thời các nội dung trang trí góp phần vào việc thực hiện các nội dung của Mô hình trường học mới như là các công cụ hỗ trợ. Mô hình trường học mới cũng không phải là đổi mới về chương trình mà vẫn là những nội dung dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình hiện hành.
 Trong mô hình trường học mới thì Tài liệu hướng dẫn học các môn Tiếng Việt, toán, TNXH, khoa học, Lịch sử địa lý được biên soạn mới dưới dạng thiết kế các hoạt động giúp học sinh có thể tự học nhưng vẫn là nội dung của chương trình hiện hành có được lược bỏ những nội dung khó còn các môn học Đạo đức, Thủ công (kỷ thuật), thể dục, âm nhạc, Mỹ thuật vẫn dùng SGK của chương trình hiện hành.
 Như vậy Mô hình trường học mới tập trung vào đổi mới sư phạm, bao gồm: Đổi mới phương pháp dạy, đổi mới phương pháp học, đổi mới phương pháp đánh giá học sinh, đổi mới tổ chức lớp học, đổi mới sự tham gia của cha mẹ học sinh và cộng đồng.
Những đổi mới này nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và cùng với việc thực hiện những đổi mới trên là việc thực hiện đổi mới công tác quản lý, đổi mới việc sinh hoạt chuyên môn.
 
3.1.         Đổi mới về phương pháp dạy
Trên thực tế thì những năm gần đây ngành giáo dục cũng đã thực hiện việc đổi mới  phương pháp dạy học nhưng việc thực hiện của giáo viên tại các nhà trường vẫn chưa triệt để, chưa hiệu quả còn khi thực hiện Mô hình trường học mới, với cách viết của Tài liệu hướng dẫn học các môn Tiếng Việt, Toán, TNXH, Khoa học, Lịch sử, địa lý và yêu cầu 5 bước giảng dạy của giáo viên, 10 bước học tập của học sinh đã giúp cho GV thuận lợi trong việc thực hiện đổi mới PP dạy học. Trong dạy học theo Mô hình trường học mới vai trò của người giáo viên chuyển đổi từ giảng giải, truyền thụ kiến thức sang tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ học sinh tự học từng bước thông qua các hoạt động và các việc làm cụ thể diễn ra liên tiếp, linh hoạt và chú ý hỗ trợ phát huy tối đa khả năng học tập của từng học sinh.
3.2.         Đổi mới về phương pháp học
Trong mô hình trường học mới, học sinh không ngồi nghe GV giảng bài một chiều mà dựa trên nền kiến thức của cá nhân, chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập bằng các việc làm cụ thể theo sự hướng dẫn của Tài liệu hướng dẫn học hoặc theo hướng dẫn của thầy cô; Lắng nghe, trao đổi, phối hợp, hợp tác trong nhóm (dưới sự điều khiển của nhóm trưởng), trong lớp (dưới sự điều khiển của trưởng ban học tập hoặc thầy cô) để tự lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực, phẩm chất.
Học sinh được rèn luyện nhiều hơn về các kỹ năng nghe, nói, giao tiếp…, được áp dụng kiến thức vào các hoạt động ứng dụng ở nhà; có nhiều cơ hội để tham gia, bày tỏ ý kiến, phát huy theo khả năng của học sinh. Đặc biệt học sinh yếu được quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn của thầy cô giáo, của bạn bè để đạt chuẩn kiến thức kỹ năng.
Trong tài liệu hướng dẫn học theo mô hình trường học mới, mỗi bài học được thiết kế theo 3 hoạt động lớn: Hoạt động cơ bản; Hoạt động thực hành và Hoạt động ứng dụng. Trong từng hoạt động nhỏ có logo và các câu lệnh hướng dẫn học sinh tự học dưới các hình thức Làm việc cá nhân, Làm việc theo cặp, Làm việc chung cả nhóm, Làm việc cả lớp.
 
3.3.         Đổi mới về cách tổ chức lớp học
Trong dạy học theo Mô hình trường học mới các hoạt động học tập và hoạt động trải nghiệm của học sinh đều hướng tới phát huy tính chủ động, tự quản, sáng tạo, năng động, tự tin, hợp tác … của học sinh nên việc tổ chức lớp học được thay đổi để thực hiện ý tưởng trên và đó chính là việc tổ chức Hội đồng tự quản học sinh.
Hội đồng tự quản có Chủ tịch, các phó chủ tịch, các trưởng, phó ban (như ban học tập, ban văn nghệ, ban đối ngoại, ban vệ sinh, ban đời sống…) Hội đồng tự quản là của học sinh, hoạt động vì học sinh.
Dưới sự hỗ trợ của thầy cô, các bậc phụ huynh Hội đồng tự quản tiến hành các việc làm gần gũi với các hoạt động học tập, rèn luyện, sinh hoạt, vui chơi từ đó các em có ý thức tự quản, chủ động trong sinh hoạt học tập và đây cũng chính là hướng tới việc giáo dục con người mới trong giai đoạn hiện nay.
3.4.         Đổi mới về cách đánh giá học sinh
-         Thực hiện đánh giá theo nguyên tắc vì sự tiến bộ của học sinh, đánh giá sự
tiến bộ của học sinh, không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và phụ huynh;
          - Nội dung đánh giá gồm: Kiến thức- kỹ năng; năng lực, phẩm chất.
          - Các thành phần tham gia đánh giá gồm: học sinh (tự đánh giá mình, đánh giá bạn); Giáo viên; Cha mẹ học sinh và cộng đồng.
 
3.5. Đổi mới về sự tham gia của cha mẹ, cộng đồng trong quá trình giáo dục
- Cha mẹ học sinh trở thành một trong những chủ thể của quá trình giáo dục. Cùng với cộng đồng, cha mẹ học sinh không chỉ xây dựng môi trường giáo dục trong gia đình và xã hội, đóng góp các nguồn lực đảm bảo hoạt động giáo dục con em đạt chất lượng mà còn trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ con em thực hiện hoạt động học nhất là phần Hoạt động ứng dụng của SGK và Tài liệu hướng dẫn học.
3.6.         Đổi mới sinh hoạt chuyên môn
Đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm mục đích:
    - Đưa hoạt động chuyên môn trở thành một hoạt động thường xuyên, đi sâu vào chất lượng tránh hình thức.
          - Kịp thời tháo gỡ những khó khăn về chuyên môn và có giải pháp phù hợp với đối tượng học sinh, điều kiện của nhà trường, địa phương.
          - Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý trong chỉ đạo chuyên môn; nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho giáo viên.
          - Tạo mối quan hệ chia sẻ, học tập, giúp đỡ nhau giữa cán bộ quản lý, giáo viên,giữa giáo viên và giáo viên, giữa các tổ, khối chuyên môn trong trường và giữa các trường tiểu học.
          - Tạo cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên được phát huy khả năng sáng tạo, đống góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục tiểu học.
4.       5 bước giảng dạy của giáo viên và 10 bước học tập của học sinh trong dạy học theo Mô hình trường học mới.
a.     5 bước giảng dạy của GV
-         Tạo hứng thú
-         Trải nghiệm
-         Phân tích khám phá, rút ra bài học
-         Thực hành
-         Vận dụng
b.     10 bước học tập của học sinh
1. Chúng em làm việc nhóm (nhóm trưởng lấy tài liệu và đồ dùng)
2. Em đọc tên bài học và viết vào vở
3. Em đọc mục tiêu bài học.
4. Em thực hiện hoạt động cơ bản (nhớ xem làm việc cá nhân hay theo nhóm theo lôgô trong tài liệu).
5. Kết thúc hoạt động cơ bản, em tự đánh giá rồi báo cáo những việc đã làm được với thầy, cô giáo để thầy, cô xác nhận
6. Em thực hiện hoạt động thực hành (Làm việc cá nhân rồi chia sẻ với bạn kề bên, với cả nhóm)
7. Chúng em đánh giá cùng thầy, cô giáo.
8. Em thực hiện Hoạt động ứng dụng (với sự giúp đỡ của gia đình, người lớn )
9. Kết thúc bài, em viết vào Bảng đánh giá.
10. Em đã học xong bài mới em phải ôn lại phần nào?
 
c.      Tính ưu việt của Mô hình trường học mới
- Mô hình trường học mới rèn cho học sinh ý thức tự quản trong các hoạt động học tập cũng như sinh hoạt, vui chơi, tham gia các hoạt động của lớp, của trường.
- Mô hình trường học mới rèn cho học sinh cách làm việc nhóm, sự hợp tác cùng làm việc để có hiệu quả tốt nhất (đây là điều mà chúng ta đang cần giáo dục, rèn luyện cho thế hệ học sinh đáp ứng yêu cầu về con người trong giai đoạn hiện nay)
- Mô hình trường học mới giúp học sinh biết cách tự học, tự đánh giá mình và bạn trong nhóm. Tự giác tìm hiểu bài, chia sẻ những trải nghiệm cùng với sự trợ giúp của thầy cô và các bạn để chiếm lĩnh kiến thức mới. Khi học theo mô hình trường học mới học sinh đã tự tin hơn  cởi mở hơn, mạnh dạn bộc lộ cảm xúc, sẵn sàng chia sẻ suy nghĩ của bản thân với bạn bè, thầy cô, cha mẹ và mọi người xung quanh mà trước đó các em còn rất rụt rè, nhút nhát thiếu các kĩ năng sống, không thể diễn đạt được trước chỗ đông người. Từ đó giúp các em có kỹ năng xử lý các tình huống trong học tập, trong cuộc sống các em biết cách an ủi, động viên khi cần thiết hay biết chia sẻ niềm vui cùng mọi người. Đó là những hành trang tốt cho các em bước vào đời. 
- Mô hình trường học mới đã xây dựng được mối liên hệ chặt chẽ, tương tác giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng. Cộng đồng và gia đình luôn luôn có vai trò quan trọng trong giáo dục và hình thành nhân cách của trẻ. Học sinh có thể nhờ cha mẹ giúp đỡ để lĩnh hội kiến thức cũng như ứng dụng nội dung học vào cuộc sống hàng ngày ở gia đình và nơi các em đang sinh sống, giúp các em thụ hưởng và kế thừa kiến thức từ cha mẹ và cộng đồng. Sự kết nối giữa chương trình học với gia đình và cộng đồng giúp học sinh được chia sẻ các hoạt động văn hóa và kiến thức văn hóa ở địa phương. Các em biết thêm nhiều thông tin quý giá khi được nghe kể về những phong tục hay những nét văn hóa cũng như đời sống của nhân dân địa phương những năm trước đây… nhằm hoàn thành bài học, liên hệ bài học với thực tế ở gia đinh, cộng đồng mình đang sống…
Dạy học theo mô hình trường học mới, hầu hết giáo viên đã thực hiện thành công việc chuyển đổi từ vai trò giảng giải, truyền thụ kiến thức sang tổ chức, hướng dẫn học sinh cách học, theo dõi kiểm soát học sinh tự học. Trong tiết học, giáo viên không còn thuyết giảng nhiều như trước, mà tập trung vào quan sát, đánh giá, trực tiếp giúp đỡ từng em trong quá trình giảng dạy.
Với cách trang trí lớp học theo mô hình trường học mới không chỉ làm cho không gian phòng học trở nên đẹp hơn, thân thiện hơn đối với học sinh, mà còn hỗ trợ đắc lực cho các nhu cầu học tập và hoạt động mang tính xã hội của mỗi học sinh.
 Những hiệu quả trên đã khẳng định sự thành công của Mô hình trường học mới. Đây là mô hình trường học tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục đào theo hướng chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Chính vì vậy việc triển khai Mô hình trường học mới là phù hợp với sự phát triển chung của nền giáo dục hiện đại trong giai đoạn hiện nay.
B.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC KHI THỰC HIỆN “MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI”
 
I. Một số kết quả đạt được
Theo thuyết đa trí tuệ của Howard Gardner (1985), người ta ai cũng thông minh nhưng mỗi người có một vài thiên hướng thông minh nổi trội. Ông chỉ ra 8 loại thông minh thường gặp là: thông minh về không gian, hình ảnh; thông minh về lời nói, ngôn ngữ; thông minh về toán, logic; thông minh về âm nhạc, nhịp điệu; thông minh về vận động thể chất; thông minh về tự nhiên; thông minh về năng lực tương tác, thông minh về nội tâm. Trường học mới sẽ tổ chức, tạo cơ hội để phát huy tối đa khả năng, khuynh hướng trí tuệ của từng học sinh.
1. Học sinh mạnh dạn giao tiếp
Trường học mới (THM) tôn trọng sự khác biệt: Biết tôn trọng ý kiến người khác, biết rằng học sinh trong lớp không ai giống ai, mỗi người suy nghĩ riêng, nhưng vẫn có thể có sự đồng thuận, dù vẫn có ý kiến khác biệt. Qua THM học sinh được hướng dẫn cách nói, giọng nói cho phù hợp, biết lắng nghe bạn và biết cách thể hiện suy nghĩ của mình...
2. Sự tham gia tích cực, dân chủ của học sinh
THM yêu cầu mỗi HS thể hiện trách nhiệm của mình trong nhóm, biết cách trao đổi, biết cách đề xuất vấn đề trên cơ sở tông trọng lẫn nhau. Tạo cơ cơ hội cho HS tham gia tích cực vào hoạt động thảo luận, phát hiện vấn đề, đặt và trả lời câu hỏi. Trong thảo luận HS biết lắng nghe nhau thể hiện trong khi trao đổi thảo luận, em đưa ra ý kiến rồi hỏ bạn có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? Có bạn nào có ý kiến khác không?...Việc tham gia dân chủ còn thể hiện việc cùng nhau đưa ra quyết định tập thể; biết phê phán cái chưa đúng; biết bảo vệ “tài sản trí tuệ chung” của nhóm, lớp.
3. Chung sống và hợp tác
Chung sống là một nghệ thuật sống, nếu không có nó thì khó có thể sống hài hòa với người khác. Trong THM việc tổ chức lớp sao cho giống một xã hội thu nhỏ, trong đó HS chung sống hòa bình thân thiện, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình là một nhiệm vụ quan trọng.
4. Học giá trị làm người
5. Hình thành và phát triển năng lực.
Học snh học thông qua việc làm, có sự tương tác với người xung quanh một cách thân thiện và hiệu quả.
HS luôn được khuyến khích, chủ động, tự chủ, tự quản, sáng tạo trong mọi hoạt động.
Các bài học thường gắn liền với cuộc sống. HS tự suy nghĩ, tự thực hiện, ứng dụng những gì đã học ở lớp tại gia đình và cộng đồng qua đó HS biết thiết lập sự liên hệ giữa những gì đã học với thực tế.
THM coi trọng mối quan hệ giữa trường và cộng đồng, luôn huy động phụ huynh và cộng đồng tham gia các hoạt động của lớp.
HS sẽ được phát phát triển tốt các kỹ năng biểu đạt, kỹ năng tự ra quyết định, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng đề xuất vấn đề...
HS được học cách tự tôn trọng mình.
II. Một số ưu điểm và tồn tại
1. Về ưu điểm:
- Tài liệu      
Chương trình Trường học mới Việt Nam, HS tự học, tự tìm ra kiến thức mới thông qua tài liệu học, Gv chỉ tổ chức các phương pháp và hình thức dạy học.
- Bài học thiết kế theo 3 bước:
  + Hoạt động cơ bản: Giúp học sinh trải nghiệm, tìm tòi, khấm phá, phát hiện kiến thức;
  + Hoạt động thực hành: Áp dụng kiến thức đã học, củng cố kiến thức, rèn kỹ năng;
  + Hoạt động ứng dụng: Vận dụng vào thực tế; 
- Học sinh hoạt động học tập theo 10 bước;
- Giáo viên thực hiện dạy theo 5 bước:                  
+ Tạo hứng thú cho học sinh: trò chơi, đố vui,....
  + Tổ chức trải nghiệm;
  + Phân tích, khám phá, rút ra bài học;
  + Thực hành, củng cố;
  + Ứng dụng;
+ Thiết kế của bài học Trường học mới Việt Nam được xây dựng 3 trong 1: SGK + VBT+ Tại liệu GV, điều đó rất tiện cho GV và HS trong hoạt động dạy và học;
+ Đa số kênh hình và kênh chữ rõ ràng, dễ hiểu giúp học sinh tiếp cận bài học một cách dễ dàng;
+ Sau mỗi bài tập đọc có hệ thống câu hỏi trắc nghiệm giúp học sinh dễ dàng tìm hiểu nội dung của bài học.
- Học sinh:
+ Phát huy tính tự quản, tự giác, tự học, tự đánh giá, tự tin;
+ Với phương pháp dạy học mới, giúp các em phát huy tốt các kĩ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác, kỹ năng tự đánh giá lẫn nhau trong giờ học;
+ Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua các lôgô của từng hoạt động: hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi, hoạt động nhóm, hoạt động chung cả lớp, hoạt động với cộng đồng;               
+ Học sinh thực hiện theo 10 bước học tập;
- Giáo viên
+ GV không phải soạn bài các môn học theo Trường học mới Việt Nam.
+ GV ít ghi bảng, GV cùng với trưởng ban học tập điều hành hoạt động học nên đỡ phần nào hoạt động của giáo viên;
2. Một số tồn tại
- Tài liệu đang trong thời gian thí điểm nên vẫn còn nhiều sai sót, tìa liệu chưa được bán rộng rãi nên trong năm học 2015-2016 không đủ cho mỗi em 1 bộ; HS học 2buổi/ngày, sách dự án không đủ cho mỗi em 1 bộ, lại chỉ được học trên lớp không được mang về nhà nên học sinh không có thời gian xem bài trước, không phát huy được tính cộng đồng như ý đồ của dự án;
- Nếu lớp quá đông khó tổ chức, sắp xếp lớp học theo nhóm;
- Giáo viên không tổ chức tốt thì các nhóm hoạt động không hiệu quả, tạo cơ hội cho các em ngồi nói chuyện riêng;
- Mức độ giao tiếp của học sinh nông thôn còn nhiều hạn chế nên đầu năm học giáo viên phải vất vả nhiều;
- Yêu cầu lớp học Trường học mới Việt Nam phải đọc thông, viết thạo, vì vậy sẽ gặp rất khó khăn cho học sinh yếu, học sinh khuyết tật, hòa nhập;
-  Trong thời gian dạy thí điểm nên chưa có bộ đồ dùng phù hợp với chương trình dạy học Trường học mới Việt Nam.
- Học sinh ngồi học theo nhóm nên giáo viên không linh động đổi chỗ ngồi thường xuyên, sẽ gây ra bệnh học đường về mắt, cột sống,...
- GV ít có thời gian kèm cho đối tượng học sinh yếu.
- Chuyển đổi từ phương pháp truyền thống qua phương pháp học tích cục một cách đột ngột, nên không khỏi gây cho GV, HS và phụ huynh tâm lý hoang mang sợ học sinh không tiếp thu được kiến thức bài học, nhất là đối tượng học sinh trung bình, yếu.
C. NHỮNG KHÓ KHĂN BẤT CẬP VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
I. KHÓ KHĂN.
1. Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh.
* Cán bộ quản lý:
  - Trong thực tế hiện nay vẫn còn nhiều luồng tư tưởng trái chiều chưa tin tưởng nhiều về  mô hình trường học mới, một bộ phận không nhỏ còn  chưa nghiên cứu kĩ về bản chất của phương pháp dạy học để chỉ đạo quyết liệt mà còn chỉ đạo chung chung, thiếu cụ thể.
  *Giáo viên:
-  100% giáo viên đã quen với phương pháp và hình thức dạy học hiện hành nên ngại đổi mới, còn sợ học sinh sẽ rồi không trở thành các thợ giải Toán , thợ Làm văn. Bước đầu còn lúng túng với việc tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới nên vẫn nói  nhiều, làm thay nhiều. Một số ít năng lực chuyên môn còn hạn chế  dẫn đến việc đổi mới phương pháp dạy học còn chậm.
* Học sinh.
- Nhiều học sinh khi tiếp cận với mô hình trường học mới còn bỡ ngỡ,chưa hứng thú tham gia vào tự học, thảo luận nhóm mà còn trông chờ vào nhóm trưởng, đặc biệt học sinh đầu lớp 2 do kĩ năng đọc, viết còn chậm nên khó khăn trong việc tiếp cận tài liệu để tự học.
* Cộng đồng..
- Đa số phụ huynh và cộng đồng còn nặng nề về lối dạy học “ Ứng thí” chỉ cần tập trung nhiều vào môn Toán, Tiếng Việt chưa coi trọng giáo dục kĩ năng sống để phát triển phẩm chất, năng lực cho người học.
Giải pháp khắc phục:
* Đối với cán bộ quản lý:
Mỗi cán bộ quản lý cần có ý thức trách nhiệm cao trong nhiệm vụ của mình khi được ngành giao phó, Ở mỗi nhà trường ban giám hiệu phải quyết tâm, quyết liệt và nhất quán về quan điểm chỉ đạo .
Mỗi Hiệu trưởng , phó Hiệu trưởng hãy đặt mình vào vai trò mình là người giáo viên đang thực hiện mô hình trường học mới thì mới nghiên cứu kĩ phương pháp thực hiện để rồi cùng đồng  hành với giáo viên trong mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn.
          Ban giám hiệu phải cùng nhau xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể ( Càng chi tiết, càng cụ thể càng thành công) và phải thực sự là người cầm tay chỉ việc cho GV và kiểm tra tư vấn kịp thời.
       Tăng cường sự quan tâm, động viên kịp thời đối với GV dù là 1 tiến bộ nhỏ để nhằm khơi dậy sự quyết tâm phấn đấu của mỗi GV.
* Đối với giáo viên:
- Trường phải tổ chức tập huấn cho 100%  giáo viên của trường mô hình trường học mới.
 - Yêu cầu mỗi giáo viên hãy gác lại phương pháp dạy học hiện hành, không ôm đồm, không tích hợp tuỳ tiện mà phải hiếu thấu đáo bản chất của dạy học theo mô hình trường học mới.
- Luôn xác định rõ trách nhiệm của người giáo viên dạy học theo phương pháp mô hình trường học mới là mỗi giáo viên phải năng động, sáng tạo, tận tâm ,tận tuỵ hơn thì mới thành công được.
* Đối với học sinh:
- Buổi tập trung đầu tiên để chuẩn bị cho năm học mới ban giám hiệu đã phải phổ biến đến học sinh năm học này trường mình thực hiện dạy - học theo mô hình trường học mới để học sinh có tâm thế chuẩn bị.
- Ngay từ đầu năm học khoảng trung tuần tháng 8 chuẩn bị cho năm học mới là phải tổ chức bài bản 2 tuần O để tăng cường rèn luyện kỹ năng nói, luyện nói trước đông người (nhất là những em còn rụt rè nhút nhát.) và tập huấn kỹ năng làm nhóm trưởng cho tất cả học sinh của lớp,
- Hướng dẫn cho học sinh một số kỹ năng hợp tác, chia sẽ, đánh giá mình và mình đánh giá bạn.
* Đối với cộng đồng.
- Với lãnh đạo địa phương : Đầu năm học khi được giao nhiệm vụ thực hiện mô hình trường học mới  ban giám hiệu phải trực tiếp báo cáo với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương về  nội dung, yêu cầu, cách thức thực hiện của mô hình trường học mới và thông qua lãnh đạo địa phương tuyên truyền tới các đoàn thể và hệ thống bí thư chi bộ, thôn trưởng của các thôn xóm để trong các cuộc họp thôn xóm bí thư , thôn trưởng tuyên truyền tới cộng đồng trong khu dân cư là một kênh nhanh nhất .
- Với phụ huynh học sinh:  đầu năm học ban giám hiệu mời  họp toàn thể trưởng ban đại cha mẹ học sinh của tất cả các lớp trong trường để tuyên truyền sau đó mới tổ chức họp phụ huynh riêng từng lớp để giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền và mời phụ huynh đến lớp dự giờ.
2/  Thành lập Hội đồng tự quản, trang trí lớp học, tổ chức lớp học:
 Lúng túng chưa hiểu sẽ thành lập hội đồng tự quản thế nào? thành lập các ban ra sao, cách thức hoạt động của mỗi ban thế nào? Làm thế nào để trang trí lớp học?Trang trí rồi sẽ sử dụng ra sao? Cách chia nhóm như thế nào? tổ chức học nhóm ra sao? hướng dẫn học sinh học tự học thế nào? GV phải làm gì khi trong quá trình giảng dạy phải thoát ly bảng đen phấn trắng? đó là hàng loạt câu hỏi đặt ra mà yêu cầu mỗi một cán bộ quản lý, mỗi một giáo viên phải đầu tư suy nghĩ để thực hiện được.
Giải pháp thực hiện:
- Thành lập ban chỉ đạo.
- Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng  phải tập trung suy nghĩ để tìm ra hướng giải quyết và luôn là người cầm tay chỉ việc cho giáo viên.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn mỗi tuần 1 buổi vào chiều thứ 6 để GV đề xuất những khó khăn trong tuần qua đã gặp mà chưa giải quyết được và chuẩn bị thống nhất bài dạy và những công việc chuẩn bị cho cảc tuần sau, (Đây chính là cơ hội để mỗi một giáo viên được nói lên ý tưởng của mình).
Vì vậy trường tôi đã sớm xác định đúng hướng chỉ đạo và thực hiện như sau:
* Đối với việc thành lập Hội đồng tự quản và công tác xây dựng các ban , hướng dẫn các ban hoạt động:
1. Quy trình thành lập hội đồng tự quản:
(Thành phần tham dự bầu Hội đồng tự quản gồm có :  GV chủ nhiệm, phụ huynh học sinh cả lớp hoặc ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp.)
1.  GV chủ nhiệm nêu tiêu chuẩn, cơ cấu số lượng, cách thức bầu .
2. Ứng cử
3. Đề cử
4. Tranh cử
5. Bỏ phiếu
6. kiểm  phiếu
7.Công bố kết quả 
Sử dụng kết quả  phiếu bầu :  Người cao phiếu nhất được cử làm chủ tịch HĐTQ, người cao phiếu thứ 2, 3  là 2 phó CTHĐTQ.
8 Hội đồng tự quản nhận nhiệm vụ.
9. HĐTQ cùng GV chủ nhiệm phân công nhiệm vụ.
2.   Quy trình thành lập các ban.
1. GV chủ nhiệm nêu tên các ban cần thành lập:   Ban học tập, ban đối ngoại, ban thư viên, ban văn nghệ thể dục vệ sinh, Ban chăm sóc sức khoẻ, ban quyền lợi học sinh.  .
2. Chủ tịch hội đồng tự quản hoặc GV  tổ chức cho các em đăng kí mình vào các ban ( Lưu ý  phải định hướng với tổng số  HS trong lớp thì mỗi ban sẽ có được bao nhiêu bạn để việc  đăng kí không tập trung nhiều vào 1 ban)
3.   Công bố các thành viên của mỗi ban.
4.  Các ban nhận nhiệm vụ.
5.  GV chủ nhiệm hướng dẫn nhiệm vụ hoạt động của mối ban ( Nội dung này GV chủ nhiệm đã được ban giám hiệu tập huấn hướng dẫn trước đó) cụ thể :
- Ban học tập:  Trưởng ban học tập hướng dẫn các thành viên trong ban hằng ngày kiểm tra tài liệu hướng dẫn học, vở, đồ dùng học tập, kiểm tra bài tập ứng dụng trong giờ sinh hoạt 15 phút đầu giờ của các nhóm. ( có sổ ghi chép)
- Ban đối ngoại :  Trưởng ban đối ngoại cùng các thành viên trong ban tập giới thiệu về không gian lớp học, sĩ số học sinh, tên GV chủ nhiệm và các hoạt động của lớp để giao tiếp khi cần thiết.
- Ban thư viên:   Trưởng ban thư viện cùng GV chủ nhiệm, cùng các bạn đến thư viện trường đăng kí mượn các loại tài liệu phục vụ dạy-học, sách truyện, báo Nhi đồng  -báo Đội về sắp xếp vào góc thư viện của lớp và xây dựng nội quy thư viện lớp học. Hằng ngày trong giờ sinh hoạt 15 phút theo lịch quy định hoặc giờ ra chơi tổ chức cho các bạn trong lớp mượn đọc hoặc mượn đưa về nhà đọc ( Có sổ ghi chép).
- Ban văn nghệ TDVS: Trưởng ban văn nghệ làm công tác quản ca và cùng các thành viên tổ chức cho cả lớp sinh hoạt văn nghệ, thể dục giữa giờ. Đầu buổi học mỗi  ngày trong ban phân công nhau kiểm tra công tác vệ sinh lớp học, kê lại bàn ghế trong lớp, sắp xếp lại những đồ dùng chưa đúng chỗ để báo cáo cô giáo chủ nhiệm .
- Ban chăm sóc sức khoẻ:  Trưởng ban chăm sóc sức khoẻ cùng các thành viên trong ban hàng ngày kiểm tra vệ sinh các nhân và chú ý những hiện tượng do sức khoẻ  xẩy ra trong giờ học báo cáo với GV chủ nhiệm và y tế của trường  kịp thời....
Lưu ý:   Hội đồng tự quản và trưởng các ban là lực lượng đắc lực giúp việc cho giáo viên chủ nhiệm hết sức quan trọng nếu GV chủ nhiệm hướng dẫn hoạt động có hiệu quả.Ngược lại GV bầu ra đó rồi mà không tập huấn cách hoạt động của mỗi ban thì sẽ trở thành hình thức )
2/ Trang trí lớp học.
Trang trí lớp học là nội dung cần sự tham gia của cộng đồng nhiều nhất nhưng trong thực tế chỉ có một số nội dung cộng đồng tham gia được còn có một số nội dung cộng đồng không tham gia được mà cần đến sự huy đồng bằng kinh phí đóng góp của phụ huynh, Những nội dung phụ huynh tham gia được đó là: Hộp thư vui, Góc cộng đồng, góc sinh nhật, nội quy lớp học. Những nội dung phgụ huynh không tham gia được đó là : Tủ đựng tài liệu sách vở..., Hộp thư điều em muốn nói, đường em đến trường, 10 bước học tập của HS.
Cách tiến hành trang trí như sau và hướng dẫn học sinh sử dụng không gian lớp học trong quá trình học trên lớp:
* Nội quy lớp học:
GV yêu cầu mỗi học sinh trong lớp cùng phụ huynh nêu lên 1 điều nên và không nên liên quan đến học tập, vui chơi có tính giáo dục.
 Ví dụ:   
Nên                                                                                 Không nên
Hợp tác học nhóm                                                          nhút nhát, lơ là
Đi học đúng giờ                                                              Đi học quá sớm
Có ý thức giữ gìn vệ sinh chung                                     vứt rác bừa bãi
.............................................                                             ......................
Sau khi cả lớp nêu được em 1 điều GV cùng Phụ huynh, CTHĐTQ chọn những câu phù hợp với lớp, có tính giáo dục sát thực để ghi  nội quy của lớp để cung nhau thực hiện hàng ngày.
Góc tuyên truyền:
Mỗi tháng học có một chủ đề nên GV cần tổ chúc hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh sưu tầm những tranh, ảnh, bài thơ bài viết nói về chủ đề của học sinh thực hiện trong tháng,( Lưu ý mỗi tháng có 1 chủ điểm nên nội dung này không dán cố định) để tháng sau thay đổi theo chủ điểm)
 Góc cộng đồng: 
Mỗi địa phương có những sản phẩm làm ra từ lao động hoặc từ cách  chế biến mà mang lại nguồn kinh tế và tạo công ăn việc làm cho người dân tại vùng quê đó.
Ví dụ:   Làm giò đây là món ăn được chế biến từ thịt lơn, thịt bò  của GĐ A. GĐ A làm giò tăng thêm thu nhập khá nhiều và đồng thời đã tạo công ăn việc là cho nhiều người trong gia đình và một số người trong thôn xóm.
4. Góc hộp thư điều em muốn nói:
Hộp thư này chứa đựng những điều mà học sinh không tiện nói ra trước lớp nên đã viết và bỏ vào đây để mối tuần GV mới 1 lần để biết được bạn HS đó nói gì và GV phải có trách nhiệm chia sẽ những điều thầm kín đó với em đó.
5. Đường em đến trường.
GV nhờ phụ huynh cung cấp tên thôn xóm của mỗi một học sinh đầy đủ, chính xác và GV cần tìm hiểu thêm trên trục đường HS đi học có chỗ nguy hiểm để khi làm nên lưu ý dùng màu đỏ tô đậm để các em chú ý không để xẩy ra tai nạn.
6. Hộp thư vui:
Cho các em tự làm phong thư, bông hoa, hình con vật,… theo sở thích của các em. Sau đó cùng nhau dán lên bảng “Hộp thư vui”.
7.  Góc sinh nhật (tuỳ điều kiện từng đơn vị).
Đây là một hoạt động của các em và cô giáo có cơ hội chia sẻ niềm vui cùng bạn, cùng cô giáo thì chúng ta nên cho học sinh tự trang trí theo sở thích.
Lưu ý :   Không gian lớp học phải được GV  sử dụng và kiểm tra thường xuyên trong cả quá trình học tập, nếu GV không kiểm tra không nhắc nhở thì sẽ trở thành hình thức và những nội dung đó trở thành vô nghĩa.
3/Tổ  chức chia nhóm và hướng dẫn học sinh học nhóm.
* Tổ chức chia nhóm.
- Hệ thống bàn ghế cần được kê theo nhóm.
- Tuỳ vào sĩ số để chia số lượng nhóm.( 4 nhóm, 5 nhóm hay 6 nhóm)
- Hình thức chia nhóm theo điểm số hay tên loài hoa đều được nhưng cần lưu ý trong buổi học chính khoá cần chia nhóm không cùng trình độ để tạo  cơ hội tương tác, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. ( em giỏi kèm em yếu)
- Số lượng học sinh trong mỗi nhóm phải luôn là số chẵn không được xếp số lẻ vì khi thảo luận cặp đôi khó khăn.
- Nhóm trong dạy học theo mô hình trường học mới là một lớp học thu nhỏ còn bạn nhóm trưởng là cô giáo nhỏ.
- Sau khi chia nhóm xong giáo viên hướng dẫn cụ thể cách thức hoạt động của nhóm trong quá trình học tập.
- Mỗi học sinh trong lớp đều được luân phiên nhau làm nhóm trưởng ( Tuyệt đối không được để 1 em làm nhóm trưởng suốt cả năm học)
* Hướng dẫn học sinh học theo nhóm trên lớp
         - GV thực hiện đúng 5 tâm thế lên lớp .
- Học sinh tuân thủ 10 bước học tập để tiến hành thực hiện các hoạt động học tập đã có theo lôgô trong tài liệu hướng dẫn học  ( HS đã học thuộc trong 2 tuần O)
- Nhóm trưởng luôn là người phát ra hiệu lệnh yêu cầu các thành viên trong nhóm hoạt động, người điều hành nhiệm vụ học theo nhóm, cùng các bạn trong nhóm thảo luận, thống nhất ý kiến và đánh giá cùng các bạn.
- Trong quá trình diễn ra hoạt động học tập GV phải đến tận mỗi nhóm hướng dẫn, theo dõi, tư vấn, kiểm tra  và  khi có báo hiệu cứu trợ thì phải giúp đỡ kịp thời.
( Mỗi nhóm có biểu tượng màu xanh, màu đỏ để khi hoàn thành hoạt động nhóm thì báo hiệu với cô giáo bằng biểu tượng màu đỏ, khi có nội dung chưa hiếu cần sự hướng dẫn của GV thì giơ biểu tượng màu xanh và thu thập những ý kiến học sinh đề xuất chưa hiểu bài để hướng dẫn trong hoạt động cả lớp.
- Trong một hoạt động có nhiều việc nhỏ thì GV lưu ý những nhóm đã hoàn thành việc 1 được chuyển sang việc tiếp theo không chờ các nhóm khác.
- Không nhất thiết hoạt động nào GV cũng kết luận kiến thức mà chỉ kết luận khi gặp những kiến thức khó .
- Khi gặp những kiến thức khó cần sự giảng giải của GV thì GV có được sử dụng bảng đen nhưng rất hạn chế ( Lưu ý khi giảng bài chung cả lớp thì cần có động hình để HS cả lớp ngồi quay mặt lên bảng tránh tình trạng vẹo lưng)
* Hướng dẫn học sinh tự học:
- Mỗi cá nhân tuân thủ theo lôgô để thực hiện nhiệm vụ học tập vì học theo nhóm của mô hình trường học mới là phải bắt đầu từ học cá nhân đến cặp đôi rồi đến nhóm nên việc tự học cá nhân là 1 hoạt động giúp học sinh hiểu bài hiệu quả bền vững nhất.
- Đối với các tiết ôn luyện buổi chiều chuyên môn đã chỉ đạo GV phải soạn bài theo đối thượng học sinh của lớp mình và sử dụng lôgô chỉ dẫn thực hiện giống như tài liệu hướng dẫn học.( GV dành khá nhiều thời gian, phải thực sự đầu tư suy nghĩ mới thành công được)
* Với bảng đen phấn trắng.
- Rất hữu hạn sử dụng bảng đen phấn trắng chỉ khi gặp kiến thức khó mà lặp lại nhiều em chưa hiểu của nhiều nhóm mới dùng đến bảng đen phấn trắng .
II. NHỮNG BẤT CẬP:
* Đối với tiết dạy luyện buổi chiều.
-  BGH đã chỉ đạo GV soạn bài ra bài tập theo nhóm đối tượng và sử dụng lô gô để chỉ dẫn nhiệm vụ học tập như ở tiết học chính khoá.
* Tài liệu hướng dẫn học :
  - Hệ thống lô gô chỉ dẫn hoạt động dạy của GV và hoạt động học của học sinh ở nhiều bài chưa phù hợp, chưa rõ ràng làm cho GV, HS khó thực hiện.
Ví dụ:  Tiếng Việt 2 tập 2B trang 20 cả tiết dạy mà chỉ có 1 lôgô chỉ dẫn cặp đôi nếu như tuân thủ theo tài liệu HDH  thì GV khó thành công tiết dạy.
-  Dạy Toán là dạy tư duy mà không dạy tư duy thì HS nhớ bài nhanh quên mà ở Tài liệu HDH Toán 2,3 các bài toán giải có lời văn hầu như đã tóm tắt sẵn yêu cầu học sinh điện phép tình
- Dạng bài tập viết ở lớp 2 thoát ly bảng đen phấn trắng khi thực hiện khó thành công.
- Chỉ có phân phối chương trình cho môn Toán mà chưa có cho các môn khác.
- Các môn học trong hoạt động giáo dục chưa có tài liệu hướng dẫn học.
Giải pháp khắc phục:
- Đối với hệ thống lôgô chỉ dẫn hoạt động học những năm học trước khi chưa tập huấn điều chỉnh BGH đã chỉ đạo GV sinh hoạt tổ chuiyên môn mỗi tuần 1 lần để thống nhất cách thực hiện. Sau khi được tiếp thu cách điều chỉnh ở Sở từ năm học 2014-2015 đã phân  công cho GV tổng hợp các tiết dạy bất cập vào sổ nhật ký dạy học rồi phân công GV soạn bài điều chỉnh.
- Đối với dạng bài “ Bài toán giải có lời văn” đã tóm tắt sẵn GV yêu cầu học sinh dùng nháp tự đọc kĩ đề ra và tự phát vấn lẫn nhau trong nhó Bài toán cho biết gì? bài Toán hỏi gì? Vào vở nháóiau đó mới tìm lời giải và phép tính.
- Đối với dạng bài tập viết ở lớp 2 khi hướng dẫn các nét cơ bản mà không sử dụng bảng đen phấn trắng thì BGH đã chỉ đạo mua bộ chữ mẫu tập viết cho từng nhóm học tập trong lớp đầy đủ để khi GV hướng dẫn HS từng nhóm quan sát trên chữ mẫu của nhóm mình.
- Đối với việc chia tiết ở một số bài chưa phù hợp BGH đã chỉ đạo cho GV sinh hoạt tổ CM thảo luận thống nhất cách chia phù hợp.
- Các môn học trong hoạt động GD BGH chỉ đạo GV sắp xếp các bài dạy theo chủ điểm của môn Tiếng Việt- Năm học 2015-2016 vẫn chưa có tài liệu cho HĐGD.
Kết luận:
Sau gần 3 năm thực hiện, có nhiều cái được cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý. Có những kết quả đo đếm được bằng điểm số, bằng kết quả các cuộc thi, cuộc giao lưu; có những kết quả mà người GV thấu hiểu và tâm đắc: Đó là cách học, là kiến thức, kĩ năng, là năng lực (Tự phục vụ, tự quản; Giao tiếp, hợp tác; Tự học và giải quyết vấn đề), phẩm chất (Chăm học, chăm làm; tích cực tham gia hoạt động giáo dục; Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm; Trung thực, kỉ luật, đoàn kết; Yêu gia đình, bạn và những người khác; yêu trường, lớp, quê hương, đất nước) của học sinh được bộc lộ rõ nhất qua các hoạt động, làm việc cá nhân; làm việc theo nhóm; sự giao tiếp; vận dụng kiến thức vào cuộc sống; chia sẻ; hợp tác; tự đánh giá; đánh giá kết quả học tập của bạn, của bản thân được thực hiện qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
 
D. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TỐT MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI
 
          I. Các bước triển khai thực hiện MHTHM
1. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, địa phương, phụ huynh và các lực lượng xã hội (HT trước 20/5).
Thực hiện Công văn 636 của Sở về việc thông báo kết luận tại Hội nghị cấp tiểu học 6/5/2016 => Họp bàn trong BGH, TTCM thống nhất năm học 2016-2017 sẻ thực hiện triển khai toàn phần MHTHM những khối, lớp nào?
- Họp hội đồng để thống nhất nhận thức và xác định nhiệm vụ trong CB,GV,NV.
- Thông qua họp đảng bộ, cấp ủy mở rộng: Báo cáo với cấp ủy chính quyền địa phương về kế hoạch triển khai MHTHM của đơn vị. Trình văn bản chỉ đạo của Sở; Kế hoạch thực hiện Mô hình trường học mới năm học 2016-2017 của đơn vị.
- Họp phụ huynh toàn trường, theo đơn vị lớp (tuyên truyền những ưu điểm của MHTHM; chuẩn bị sách, vở, tài liệu học tập; vai trò trách nhiệm của phụ huynh trong việc cộng tác cùng nhà trường ở một số hoạt động GD và đánh giá HS khi học MHTHM.
Trong các cuộc họp cần làm rõ tính ưu việt và tính vượt trội của Mô hình trường học mới. Thể hiện được quan điểm chỉ đạo của đảng ở Nghị quyết 29 về Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT (chuyển từ trang bị kiến thức sang hình thành phẩm chất năng lực của người học),....
Trường học mới không phải là mới về CSVC. Mà là tập trung vào đổi mới sư phạm: đổi mới PP dạy, đổi mới PP học, đổi mới PP đánh giá học sinh, đổi mới tổ chức lớp học, đổi mới sự tham gia của cha mẹ, cộng đồng vào giáo dục tại các trường tiểu học. Những sự đổi mới này nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Cùng với thực hiện đổi mới trên là đổi mới quản lý, đổi mới sinh hoạt chuyên môn.
Học Mô hình THM học sinh có nhiều cơ hội để tham gia, bày tỏ ý kiến; học sinh yếu được quan tâm nhiều hơn, các em có hứng thú, được thể hiện khả năng của bản thân trước đông người, mạnh dạn, tự nhiên khi học theo mô hình trường học mới. Bên cạnh phát triển các kĩ năng, sự mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, hợp tác, thông qua hình thức học tập theo nhóm, học sinh học theo mô hình mới vẫn đảm bảo được chuẩn kiến thức và kỹ năng như chương trình hiện hành. Đặc biệt sự hợp tác giữa nhà trường với cộng đồng có bước phát triển mới thông qua cơ chế phối hợp trong giáo dục và đánh giá học sinh.
Báo cáo với Phòng GD về kế hoạch triển khai MHTHM của đơn vị.
2.  Đăng ký mua sách giáo khoa (trong tháng 5)
Có thể mượn hoặc xin của anh chị vì sách giá thành cao.
3. Sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên (đầu tháng 8 nếu trước nữa càng tốt).
Cần ưu tiên cho khối 2 vì học sinh còn nhỏ, một số HS đọc viết còn chậm, kĩ năng còn hạn chế, việc tham gia các chức danh và điều hành hoạt động còn gặp khó khăn; Lớp 5 cũng hết sức quan trọng vì có nhiều hội thi Giao lưu. Trường chúng tôi: Ưu tiên cho khối lớp thực hiện MHTHM và bố trí GV lớp 2 là GVG tỉnh và GVG huyện. Tuy nhiên ở các khối lớp khác cũng được bố trí một cách hợp lý.
4. Công tác tập huấn (hoàn thành trước 10/8)
Xác định công tác tập huấn cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự thành công của việc thực hiện Mô hình. Tại công văn 636 ngày 10/5/2016 Sở đã nói rõ:
Năm nay, lớp 2,3,4 Phòng tổ chức tập huấn, với 8 nội dung cụ thể hiện tại Phòng đã XD và phân công công nhiệm vụ, có một số phần đã được thực hiện chiều nay (Tổng quan về Mô hình THMVN; Hướng dẫn tổ chức lớp học; Hướng dẫn sự tham gia của cộng đồng; Hướng dẫn SHCM; Tổ chức dạy học theo MHTHM; Tổ chức dạy thể nghiệm; Hướng dẫn điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học; Những khó khăn, bất cập có thể xẩy ra trong quá trình thực hiện và giải pháp khắc phục).
Riêng GV dạy lớp 5 năm học 2016-2017 và GV cốt cán được tập huấn ở Sở có chuyên gia từ Côlombia về giảng.
5. Tham quan học tập kinh nghiệm:  dự giờ, trang trí,... (từ 10-15/8)
Muốn triển khai có hiệu quả hơn các trường nên mời thêm phụ huynh và đại diện lãnh đạo địa phương (phụ trách VH) cùng đi.
6. Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí (hoàn thành sau 1 tuần 0 là tốt nhất).
- Khảo sát CSVC để có kế hoạch xây dựng, tu bổ.
- Ưu tiên cho lớp học MHTHM phòng rộng phù hợp với số lượng HS, sắp xếp lại hệ thống bàn ghế (2 hoặc 3 bàn ghép có độ cao bằng nhau).
- Trang trí lớp học: Trong tổ chức lớp học theo mô hình THM, các góc có vai trò vô cùng quan trọng. Đây là một trong những công cụ vô cùng cần thiết hỗ trợ GV và HS trong quá trình học tập. Đó là: góc học tập, góc thư viện, góc cộng đồng, góc sinh nhật, ngoài ra còn có sơ đồ Hội đồng tự quản, đường em đến trường, hộp thư vui, hộp thư điều em muốn nói, nội quy lớp học, quy trình 10 bước học tập.
Trước hết phải hiểu tác dụng của các nội dung trang trí.
                   Các góc học tập: là nơi để TLHDHT, các đồ dùng, phiếu bài tập, tranh ảnh... cần thiết mà GV và HS sưu tầm, chuẩn bị cho từng tiết học. Ngoài ra, đây cũng là nơi trưng bày các sản phẩm, kết quả học tập của các em học sinh. Các sản phẩm có thể bổ sung, thay thế thường xuyên theo từng tuần, tháng, chủ điểm của nhà trường. Có thể bố trí theo môn học; Hoạt động GD.
Góc HĐGD là nơi trưng bày các sản phẩm của các HĐGD Đạo Đức, Mĩ thuật, Kĩ thuật (Thủ công)... 
Góc tuyên truyền: Chủ đề tháng 9: An toàn giao thông và ngày hội tơid trường. Cho HS sưu tầm tranh, ảnh, bài thơ, bài hát, bài vẽ của các em về chur đề, cho các em tự trang trí lên góc tuyền truyền.
Góc sinh nhật: Có dán ảnh hay viết tên của học sinh theo tháng sinh của mình để lớp có thể tổ chức sinh nhật chúc mừng và chia sẻ niềm vui với từng bạn trong lớp. ( Có 1 bánh sinh nhật xung quanh dán 12 bông hoa, mỗi bông hoa là 1 tháng.....).
 
          Góc thư viện: Là nơi cung cấp các TLTK bổ sung nguồn thông tin của các môn học, chia sẻ các câu chuyện, sách báo...GV khuyến khích các em sử dụng, chia sẻ với nhau vào các giờ ra chơi, các tiết học ngoại khóa và tự bổ sung thường xuyên.
          Ngoài ra, GV cũng có thể thiết kế một số công cụ khác:
Đường em tới trường (bản đồ cộng đồng) giúp HS biết vị trí trường đóng và vị trí nhà ở của tất cả các bạn trong lớp hay những chỗ nguy hiểm cần chú ý khi đi tới trường (ao hồ; ngã ba, ngã tư, có nhiều phương tiện tham gia giao thông). Hộp thư điều em muốn nói, hộp thư vui...để học sinh chia sẻ những mong muốn, sở thích, niềm vui...trong quá trình học tập và thực tế cuộc sống hàng ngày.
* Cách trang trí các góc:
          Căn cứ vào không gian lớp học để thiết kế, trang trí các góc sao cho phù hợp, không tốn kém, tiện cho học sinh trong quá trình sử dụng và mang lại hiệu quả cao. Có thể lựa chọn các loại giá nhựa, gỗ hoặc Inox ... để vào khuôn cửa sổ hoặc gắn vào góc tường vừa tầm với của học sinh.
Các lớp cần có sự sáng tạo, không rập khuôn. Đầu năm có thể tổ chức thi trang trí giữa các lớp. Phải huy động, thu hút sự tham gia và hỗ trợ trang trí, bổ sung tài liệu tham khảo, đồ dùng học tập ... của các bậc cha mẹ học sinh.
- Chia nhóm, mua hộp bút xoay; thẻ (mặt mếu, mặt cười); rá đựng phiếu học tập; biển nhóm ( theo tên loài hoa, đức tính, loài chim,....).
          7. Thực hiện 2 tuần 0 ( từ 15/8 đến 26/8)
- Thành lập các ban: Ban đối ngoại, ban học tập, ban quyền lợi học sinh, ban sức khỏe vệ sinh, ban văn nghệ, thể dục thể thao, ban thư viện,...
Cần hiểu nhiệm vụ của từng ban:
+ Ban học tập: Đôn đốc việc học tập của các bạn trong lớp; Hỗ trợ các bạn học tập tích cực, giúp các bạn chưa hiểu bài; Xây dựng nền nếp học tập, nội dung học tập; Nhắc nhở các bạn ôn bài 15 phút đầu giờ; Chia sẻ các tài liệu liên quan đến nội dung học tập.
+ Ban vệ sinh: Đôn đốc nhắc nhở các bạn quét dọn vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung.
+ Ban văn nghệ: Tổ chức thành lập đội VN của lớp, cho các bạn hát đầu giờ, chuyển tiết,..
+ Ban quyền lợi của HS: Theo dõi quan tâm giờ giấc học tập, nghỉ ngơi,.... Chế độ ăn, ngủ bán trú; Quan tâm đến đời sống tinh thần vật chất cho các bạn.
+ Ban thư viện: Quản lý góc thư viện, theo dõi các bạn đọc truyện ngay tại lớp, mượn truyện về nhà; hàng tuần mượn truyện về nhà.
+ Ban đối ngoại: Giới thiều về trường, lớp với khách đến thăm trường, lớp.
- Đạo diễn các ban, nhóm, hội đồng tự quản làm việc.
- Xây dựng nội quy lớp học, hoàn thiện để làm bảng.
- Học 10 bước học tập của học sinh.

- Hướng dẫn sử dụng tài liệu hướng dẫn học đây là tài liệu 3 trong một.
Phân biệt tiết học (tiếng Việt qua 1 tiết có dấu ***; mỗi bài thường có 3 hoạt động (hoạt động cơ bản, HĐ thực hành; HĐ ứng dụng); Logo: cá nhân, nhóm đôi; nhóm lớn, lớp,... Khi hoạt động nhóm cần lưu ý: Đi từ hoạt động cá nhân -> cặp đôi -> nhóm. Hướng dẫn học sinh tự học từng bài cụ thể,....
          8. Tổ chức dạy thể nghiệm GV toàn trường và phụ huynh cùng dự và chia sẻ (đầu tháng 9 hoặc cuối tuần 0 số 2 ).
9. Thành lập tổ tư vấn của trường của Phòng để kiểm tra kĩ thuật, tư vấn kịp thời để thực hiện đúng bản chất Mô hình THM.
          II. Kết quả đạt được
1. Về nhận thức tư tưởng:
Bằng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu một cách thường xuyên, đặc biệt là thông qua việc mời phụ huynh học sinh chứng kiến, trực tiếp tham gia vào các hoạt động giáo dục của nhà trường, hoạt động dạy của giáo viên, hoạt động học của học sinh, thông qua kết quả học tập và các kỹ năng hoạt động, các phẩm chất mà học sinh đạt được, đến nay mô hình đã thực sự thuyết phục và tạo được sự đồng thuận cao của phụ huynh học sinh.
2. Đánh giá chung về thực hiện Mô hình trường học mới
 MHTHM đã thay đổi căn bản phương pháp dạy - học của giáo viên và học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
3. Bài học kinh nghiệm
- Thực hiện tốt công tác tham mưu, thông tin truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên, cộng đồng về Mô hình trường học mới.
- Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự tham gia chỉ đạo tích cực từ cấp ủy, chính quyền và cơ quan quản lý giáo dục các cấp nhằm thống nhất chủ trương, kế hoạch, đầu tư, huy động nguồn lực trong việc thực hiện mô hình.
- Phát huy vai trò quản lý, tư vấn, hỗ trợ. Coi trọng bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, giáo viên về Mô hình trường học mới, đa dạng hóa hình thức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên.
- Đổi mới các hoạt động giáo dục theo mô hình trường học mới trước hết phải đổi mới từ khâu quản lý giáo dục. Mỗi giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý phải thực hiện triệt để đổi mới các khâu theo mô hình trường học mới, tránh đổi mới nửa vời, hình thức, đối phó, đặc biệt là cần đổi mới thực chất các hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh nhằm tạo sự chuyển biến về chất lượng. Ban giám hiệu nhà trường phải thật sự linh hoạt, sáng tạo và chủ động trong xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động của nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ.
- Cần huy động sự tham gia một cách tích cực, tự giác, tự nguyện của mọi thành viên trong nhà trường, các tổ chức xã hội, đặc biệt là sự tham gia của phụ huynh học sinh vào các hoạt động giáo dục của nhà trường.
- Trong tổ chức hoạt động giáo dục, phải linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, điều kiện cụ thể của nhà trường, tránh cách làm rập khuôn, máy móc.
- Phát hiện, nhân rộng những cá nhân, những đơn vị triển khai Mô hình trường học mới có chất lượng, hiệu quả.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

 HÌNH ẢNH NỔI BẬT

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây